הזמנת תור לבדיקת ראייה

אישור הזמנה לתור יינתן בשיחת טלפון חוזרת